Agrikamp Akkerbouw - Nieuwsarchief 2010

Oogstwerkzaamheden
Het is een tijd geleden sinds er hier een nieuwsbericht is geplaatst. Inmiddels hebben we bijna de hele oogst binnen. Alleen een deel van de suikerbieten moet nog worden geoogst. Inmiddels is er ook alweer druk geploegd en wintertarwe gezaaid.

Op 25 september zijn de uien opgeladen naar binnen gereden. De kwaliteit hiervan is goed. Dat is ook het geval met de aardappelen. De zijn rond 1 oktober gerooid. Een nieuw gewas op ons bedrijf dit jaar was die van snijma´s. Deze is op 10 oktober gehakseld en wordt verkocht als veevoer voor melkkoeien. De dag erna zijn we begonnen met het zaaien van de eerste tarwe. Ruim een week later stond deze al boven en de opkomst is zeer goed. Op 22 oktober hebben we ook de eerste suikerbieten gerooid.

image image

Het oogsten van de wintertarwe. Dit gebeurt met de maaidorser van een loonwerker. Deze heeft een maaibord van negen meter breed en een graantank met 10.000 liter inhoud.

image image

Het opladen van de uien gebeurt geheel in eigen beheer. In dit geval worden er tweedejaars plantuien opgeladen.

Juni 2012: Gewassen op achterstand
Door het mooie weer van eind mei zijn de gewassen hard gegroeid. De suikerbieten hebben het veld nu bijna volledig dicht. Ook de tarwe staat weer in de aar. Toch zijn alle gewassen, door het koude weer, zo'n twee weken later dan normaal. Dit is ook goed terug te zien in het nieuwsoverzicht van voorgaande jaren.

Momenteel vindt alleen wat gewasverzorging plaats. Dit is vooral het uitvoeren van de gewasbescherming, kunstmest strooien en het schoffelen van de zaaiuien. Dit hebben wij door een loonbedrijf laten doen. Alleen de rondtes van het perceel worden geschoffeld. Hier staat namelijk het meeste onkruid. Dit zorgt ervoor dat het perceel mooi schoon blijft.

Alle gewasbescherming wordt bij Agrikamp uitgevoerd door het bedrijf United Growers. Dit voorjaar is er geinvesteerd in een nieuwe veldspuit. Net als de vorige machine heeft ook deze 45 meter brede spuitbomen en een 5000 liter tank. De nieuwe machine is tevens voorzien van sectieafsluiting. Door middel van GPS worden automatisch secties uitgeschakeld. Hiermee wordt overlap in de bewerking tot een minimum beperkt. Dit systeem werkt veel precieser dan het blote oog en zorgt ervoor dat het milieu minder wordt belast doordat minder (dure) middelen wordt verspoten. Dat scheelt ook in onze kosten.

image image

image image

image image

Maart 2012: Gewassen gaan de grond in
De laatste weken is het druk op ons bedrijf. Het is nu de optimale tijd voor alle gewassen om de grond in te gaan. Inmiddels zijn alle tweedejaars plantuien geplant, alsmede de vroege aardappelen. Verder zijn ook de suikerbieten en zaaiuien gezaaid. Omdat de grond afgelopen winter goed bevroren is geweest is de structuur bijzonder goed. Wel moeten we nu extra voorzichtig zijn om geen schade in het land te maken.

image image

image image

Februari 2012: Uien en Aardappels gecertificeerd
De uien en aardappels zijn vanaf 2012 gecertificeerd door middel van het GlobalG.A.P certificaat.