Agrikamp Akkerbouw - Nieuwsarchief 2010

November 2010: Gewassen geoogst en wintertarwe gezaaid
De afgelopen maanden zijn druk geweest op ons akkerbouwbedrijf. Niet alleen is de bouw van het nieuwe bedrijfsgebouw afgerond, ook zijn de tarwe, aardappelen en uien geoogst. Seizoen 2010 kenmerkte zich door de vele regenval waardoor tussen de buien door kleine hoeveelheden werk verzet konden worden. Uiteindelijk zijn alle werkzaamheden op ons bedrijf redelijk goed verlopen. Begin november zijn onder zware omstandigheden de laatste suikerbieten gerooid. Hierna is het land direct geploegd en ingezaaid met wintertarwe. Wat nu rest is het ploegen van enkele percelen groenbemester.

image image
Het rooien van de suikerbieten gebeurd met behulp van een loonwerker. Na het rooien is het land direct omgeploegd.

image De zaaimachine volgt direct achter de bietenrooier.

Juli 2010: Opladen en opslaan plantuien
Op 26 juli zijn de tweedejaaars plantuien opgeladen en vervolgens opgeslagen in ons nieuwe bedrijfsgebouw.

image image
image image

Mei & juni 2010: Gewassen op achterstand. Schuur vordert gestaag
In vergelijking met vorig jaar hebben bijna alle gewassen een groeiachterstand van één tot twee weken. Dit is vooral te wijten aan het koude lenteweer. Inmiddels groeit alles goed door alhoewel de gewassen wel wat water kunnen gebruiken.

image image
De vroege aardappelen op 29 mei. Een foto van 22 mei 2009. Ook dit is het ras Solist. Dit jaar werd ruim 10 dagen later gepoot.

image image
De op 26 maart gezaaide uien. De zaaiuien op 22 mei vorig jaar.

image image De vroeg gezaaide suikerbieten staan er goed op. Het bouwen van de schuur vordert gestaag. Inmiddels is het dak gelegd. In week 25 zal met de installatie worden begonnen.


April 2010: Poot- en zaaiwerkzaamheden afgerond en dak nieuw bedrijfsgebouw dicht
Dankzij het het schitterende weer is de bouw van ons nieuwe bedrijfsgebouw hard opgeschoten. Afgelopen week, week 15, is het dak dichtgemaakt. Deze week, week 16, zal een begin worden gemaakt met de zijwanden.

Het aardappels poten is inmiddels afgerond. De suikerbieten en zaaiuien zitten inmiddels drie weken in de grond. De meeste bietenplantjes staan boven waardoor je de rijen al kan zien. De uien, gezaaid op 27 maart, komen nu ook boven.

image image

Maart 2010: Uien, suikerbieten en aardappelen zitten in de grond
Na de lange winterperiode is half maart een begin gemaakt met de landwerkzaamheden. Zo werd op 18 maart een perceel tweedejaars plantuien gepoot. Dit werd direct opgevolgd door het poten van de eerste aardappelen. Na een week met regen werden de werkzaamheden rond 26 maart hervat. Inmiddels zijn ook de suikerbieten gezaaid en is het aardappels poten weer van start gegaan. Ook de zaaiuien zijn inmiddels gezaaid.

image image
Het poten van de aardappelen. Hiervoor wordt een loonwerker ingeschakeld. In totaal zullen er dit jaar 51 hectare aardappelen worden gepoot.

image Land klaarleggen om suikerbieten te kunnen zaaien. Het zaaien wordt uitbesteed aan een loonbedrijf.

Maart 2010: Vorderingen bouw van bedrijfsgebouw
Dankzij de uitzonderlijk lange winter heeft de bouw van ons nieuwe bedrijfsgebouw enige vertraging opgelopen. Er zal daarom flink wat werk verzet moeten worden om alles voor de oogst af te krijgen. Gelukkig is er in de afgelopen weken veel werk verzet. Doordat de spanten overeind staan krijgt het gebouw nu duidelijk zijn vorm.

image image
Het storten van het eerste beton op 28 februari. Op maandag 21 maart staan de eerste stalen spanden overeind.

Februari 2010: Bouwplan voor 2010 bekend
Het bouwplan voor seizoen 2010 zal er als volgt uit zien:

  • 97 ha. Graan
  • 52 ha. Suikerbieten
  • 51 ha. Aardappelen
  • 19 ha. Zaaiuien
  • 11 ha. Tweedejaars plantuien
De bouw van ons nieuwe bedrijfsgebouw loopt helaas nog steeds vertraging op door de vorst. Hopelijk worden deze week de vloeren van de luchtkanalen gestort.

Januari 2010: Bouwwerkzaamheden gestopt
Momenteel is het stil op het bedrijf. Door het winterweer met veel sneeuw en vorst kunnen de bouwvakkers niet verder met het bouwen van de nieuwe bedrijfsaccommodatie. De laatste suikerbieten zijn op 3 januari opgeladen en naar de fabriek in Dinteloord vervoerd. Over twee maanden zal het landwerk weer gaan beginnen.

image